[WIN] Game Cheats Manager - 游戏修改器管理器

一款一站式的游戏修改器管理器「Game Cheats Manager」基于风灵月影网站,包括目前全球市面上主流热门的单机游戏,你都能在这里找到相应的修改器。

20240112

功能特色:

  • 支持中文搜索,下载修改器自动以中文命名。(实时机翻,不一定准确)
  • 软件可根据用户语言偏好自动设置初始语言

项目地址:
https://github.com/dyang886/Game-Cheats-Manager

网盘下载:
https://www.123pan.com/s/c8zA-85qN3.html